vrijdag 24 februari 2017

Inkomen & Belasting

Basisinkomen & energie belasting

De basisinkomen, bijna iedereen kent ze wel. Maar heeft het invloed op onze energie belasting?

De consequenties van de basisinkomen

Ik, als werknemer, ben actiever geworden in eigen ontwikkeling en scholing. Daarnaast ben ik alerter op mijn eigen toegevoegde waarde voor mijn werkgever, dit is fijn voor mijn werkgever want hij weet dan zelf ook dat ik iemand ben die serieus is en weet wat die wilt.

Wat willen ze ermee bereiken?

Ik snap het wel, ze willen een aantal uitgangspunten:
-          Meer vertrouwen in jou eigen kracht van de mens, minder achterdochtig zijn en meer controle hebben over de situatie.
-          Dat ze mensen niet verplicht laten werken.
-          Dat de basisinkomen voor iedereen is, rijk of arm, iedereen krijgt het.
-          De basiszorg voor iedereen collectief geregeld is.
Dit zijn een aantal punten, sommige mensen vinden het goed, sommige niet. Iedereen heeft een eigen mening.

De dekking die de basisinkomen betaalbaar maakt.

Om het basisinkomen betaalbaar te maken en de inkomstenbelasting niet te hoog te maken is gekozen voor alternatieve, nieuwe belastinginkomsten. Over iedere bron van inkomsten bestaan serieuze studies, een vergelijkbare belasting in een ander land of Europees initiatief.
Hier zijn een aantal punten:
-          Kerosine en vliegen belast met accijnzen en BTW: 2 miljard euro extra.
-          Moderne BTW, één tarief van 20%: 12,7 miljard euro extra
-          Jongeren van 18 t/m 23 groeien naar volledig basinkomen, ieder volgend jaar 100 euro/maand erbij. Besparing komt dan op 3,6 miljard euro extra.
-          Extra belasting van grootgebruikers energie en milieuvervuiling, 2,5 miljard euro extra.

Conclusie: Uiteindelijk heeft het wel met energie belasting te maken.